• 1.jpg
  • 11.jpg
  • 14.jpg
  • 17.jpg
  • 19.jpg
  • 22.jpg
  • 24.jpg
  • 30.jpg

Konsultacje społeczne związane z opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Susiec


 konsultacje

W związku z przystąpieniem Gminy Susiec do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Susiec na lata 2017-2023 odbyły się konsultacje społeczne, których celem było przedstawienie mieszkańcom idei procesu rewitalizacji oraz zasięgnięcie opinii i propozycji poszczególnych interesariuszy rewitalizacji w kwestii granic obszaru.

Więcej informacji...

Zaproszenie na konsultacje społeczne


Wójt Gminy Susiec zaprasza na konsultacje społeczne związane z procesem opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Susiec, które odbędą się 23 maja 2017 roku o godzinie 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Susiec, ul. Tomaszowska 2.

Spotkanie ma na celu ocenę stanu obecnego obszaru zdegradowanego, potrzeb mieszkańców oraz innych grup interesariuszy a także wybór najbardziej pożądanych kierunków rozwoju Gminy Susiec.

Więcej…

Zapraszamy do zgłaszania uwag do projektu Lokalnego Planu Rewitalizacji


Zapraszamy do zgłaszania uwag i opinii dotyczących projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Susiec na lata 2017-2023 za pośrednictwem niniejszego formularza. Przekazanie opinie i uwagi zostaną poddane szczegółowej analizie, a w przypadku uzasadnionych uwag zostaną wprowadzone do ostatecznej wersji dokumentu.

Wypełnione ankiety prosimy przesłać na adres poczty elektronicznej Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. z dopiskiem „Ankieta konsultacyjna II” lub złożyć w Urzędzie Gminy Susiec, pokój 5 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08 czerwca 2017 roku.

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Susiec na lata 2017-2023

Ankieta konsultacyjna

Regulamin konkursu na najciekawsze inicjatywy kulturalne


 

 

Pobierz Regulamin Susiecka Studnia Życzeń Kulturalnych

Pobierz Formularz Susiecka Studnia Życzeń Kulturalnych

Badanie ankietowe na potrzeby opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Susiec na lata 2017-2023.


Wójt Gminy Susiec zwraca się z prośbą o wypełnienie Ankiety opracowanej na potrzeby Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Susiec na lata 2017-202. Niniejsze badanie ma na celu ocenę stanu obecnego obszaru zdegradowanego, potrzeb mieszkańców oraz innych grup interesariuszy a także wybór najbardziej pożądanych kierunków rozwoju.

Pobierz ankietę

Wyjaśnienie użytych pojęć:
Obszar zdegradowany - obszar, na którym zidentyfikowano stan kryzysowy. Dotyczy to najczęściej obszarów miejskich, ale także wiejskich. Obszar zdegradowany może być podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic, pod warunkiem stwierdzenia sytuacji kryzysowej na każdym z podobszarów.
Obszar rewitalizacji - obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechującego się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, [określających stan kryzysowy], na którym, z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego, zamierza się prowadzić rewitalizację. Obszar rewitalizacji może być podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic, lecz nie może obejmować terenów większych niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkałych przez więcej niż 30% mieszkańców gminy.

Wypełnioną ankietę można pozostawić w Urzędzie Gminy Susiec, pokój 5 lub przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. do dnia 12.05.2017r.

Dziękujemy za wypełnienie ankiety.