• 1.jpg
  • 11.jpg
  • 14.jpg
  • 17.jpg
  • 19.jpg
  • 22.jpg
  • 24.jpg
  • 30.jpg

"V BIEG NAD TANWIĄ" - Susiec 28 kwietnia 2019 r.W dniu 28 kwietnia 2019 r. w Suścu w ramach imprezy "Jarmark Susiecki" zostaną przeprowadzone zawody sportowe pod nazwą „V Bieg nad Tanwią”.

Zawody będą obejmowały:

  • bieg na dystansie 10 km
  • marsz Nordic Walking na dystansie 10 km


Zawody odbędą się ze wspólnego startu o godz. 12:00.
Trasa https://www.traseo.pl/trasa/v-bieg-nad-tanwia-2-aa9 ze startem na ul. Leśnej k. Parku w Suścu biegnie lasami z metą w miejscu startu.

Więcej…

Informacja o zwrocie podatku akcyzowego


Informujemy rolników, którzy chcą odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej że w terminie od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.,

 

Do pobrania:
Formularz wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Adaptacja i doposażenie budynku świetlicy w Wólce Łosinieckiej


logo ue leader lgd prow

Stowarzyszenie
„ORKIESTRA DĘTA Z ŁOSIŃCA”

informuje, że realizuje projekt pn.

„Adaptacja i doposażenie budynku świetlicy w Wólce Łosinieckiej”

Projekt dofinansowany za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Roztocze Tomaszowskie, w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem projektu jest rozwój społeczności lokalnej poprzez poprawę dostępu do infrastruktury społecznej i kulturalnej dzięki adaptacji i doposażeniu świetlicy w Wólce Łosinieckiej.

Umowa nr 6/12/2018/G z dnia 21 stycznia 2019
Termin realizacji projektu: do 31.12.2019r.
Wartość projektu: 35 500,00zł
Kwota dofinansowania: 35 500,00zł

Budowa trybuny terenowej na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suścu


logo ue leader lgd prow

Ludowy Klub Sportowy "LKS SZUMY" w Suścu

informuje, że realizuje projekt pn.

„Budowa trybuny terenowej na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suścu”

Projekt dofinansowany za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Roztocze Tomaszowskie, w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności turystycznej LGD poprzez rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej obejmujący budowę trybuny terenowej przy boisku w Suścu.

Umowa nr 8/6/2018/G z dnia 21 stycznia 2019 r
Termin realizacji projektu: do 31.12.2019r.
Wartość projektu: 48 000,00zł
Kwota dofinansowania: 48 000,00zł

Budowa wiaty pełniącej funkcję Mini Amfiteatru w miejscowości Susiec


logo ue leader lgd prow

Stowarzyszenie
„NASZA GMINA SUSIEC”

informuje, że realizuje projekt pn.

„Budowa wiaty pełniącej funkcję Mini Amfiteatru w miejscowości Susiec”

Projekt dofinansowany za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Roztocze Tomaszowskie, w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem projektu jest rozwój infrastruktury rekreacyjnej, kulturalnej poprzez utworzenie nowych obiektów aktywności społecznej w celu wzrostu liczby osób korzystających z tych obiektów.

Umowa nr 7/6/2018/G z dnia 21 stycznia 2019
Termin realizacji projektu: do 31.12.2019r.
Wartość projektu: 49 994,00zł
Kwota dofinansowania: 49 994,00zł