• 1.jpg
  • 11.jpg
  • 14.jpg
  • 17.jpg
  • 19.jpg
  • 22.jpg
  • 24.jpg
  • 30.jpg

XVIII Transgraniczny Festiwal Pieśni o Roztoczu


2019 festiwal

 

 

Zapraszamy na XVIII Transgraniczny Festiwal Pieśni o Roztoczu

Park przy stacji PKP w Suścu

27-28 lipca 2019 r.

 

 

 

 

 

 

 

Więcej…

Komunikaty o stwierdzeniu warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągów Susiec i Grabowica


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Lubelskim wydał komunikaty o warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągów zaopatrujących miejscowości Susiec, Oseredek i Rybnica oraz Grabowica, Majdan Sopocki Pierwszy, Majdan Sopocki Drugi i Nowiny.

 

Komunikat o stwierdzeniu warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Susiec

Komunikat o stwierdzeniu warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Grabowica

 

XI Powiatowy Piknik Sołtysów


2019 piknik

Zagospodarowanie terenu w Nowinach poprzez budowę wiaty drewnianej wraz z obiektami małej architektury


logo ue leader lgd prow

„Zawsze Razem” Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Miejscowości Łuszczacz i Róża"" informuje, że realizuje projekt pn.

„Zagospodarowanie terenu w Nowinach poprzez budowę wiaty drewnianej wraz z obiektami małej architektury”

Projekt dofinansowany za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Roztocze Tomaszowskie, w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem projektu jest rozwój społeczności lokalnej poprzez poprawę dostępu do ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury społecznej i kulturalnej na terenie LGD, dzięki zagospodarowaniu terenu w Nowinach.

Umowa nr 9/11/2018/G z dnia 27 czerwca 2019
Termin realizacji projektu: do 31.12.2019r.
Wartość projektu: 15 000,00zł
Kwota dofinansowania: 15 000,00zł

Budowa wiat rowerowych, obiektów małej architektury ogrodowej w miejscowościach: Rybnica, Wólka Łosiniecka, Majdan Sopocki Pierwszy, Ciotusza Stara i Nowiny


logo ue leader lgd prow

STOWARZYSZENIE AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ NAD OLSZANKĄ informuje, że realizuje projekt pn.

„Budowa wiat rowerowych, obiektów małej architektury ogrodowej w miejscowościach: Rybnica, Wólka Łosiniecka, Majdan Sopocki Pierwszy, Ciotusza Stara i Nowiny,”

Projekt dofinansowany za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Roztocze Tomaszowskie, w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności turystycznej LGD poprzez rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej obejmujący budowę wiat rowerowych, obiektów małej architektury ogrodowej w 5 miejscowościach na terenie Gminy Susiec.

Umowa nr 6/7/2018/G z dnia 24 maja 2019
Termin realizacji projektu: do 31.12.2019r.
Wartość projektu: 30 988,00zł
Kwota dofinansowania: 30 988,00zł