Informacje dotyczące segregacji dostępne na stronie ecler.com.pl; tel. 504 245 136

 

MIEJSCOWOŚCI2020
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
Susiec, Grabowica, Nowiny, Oseredek, Łasochy 15 12 11                  
Huta Szumy, Paary, Rybnica, Wólka Łosiniecka, Łosiniec, Maziły, Zawadki, Kunki 16 13 12                  
Majdan Sopocki Pierwszy, Majdan Sopocki Drugi, Łuszczacz, Róża, Ciotusza Nowa, Ciotusza Stara 17 14 13                  

 

MIEJSCOWOŚCIRodzaj odpaduII kwartał 2020
IVVVI
Susiec Zmieszane 16 13 10
Szkło, Papier, Tworzywa, Bio, Popiół 16 13 10
Odpady problematyczne 1   15
Grabowica, Nowiny, Oseredek, Łasochy Zmieszane 16 13 10
Szkło, Papier, Tworzywa, Bio, Popiół 16 13 12
Odpady problematyczne  2   16
Huta Szumy, Rybnica, Paary, Wólka Łosiniecka Zmieszane 16 14 10
Szkło, Papier, Tworzywa, Bio, Popiół 17 14 13
Odpady problematyczne  3   17
Łosiniec, Maziły, Zawadki, Kunki Zmieszane  17 14 12
Szkło, Papier, Tworzywa, Bio, Popiół  17 14 13
Odpady problematyczne 8   17
Łuszczacz, Róża, Ciotusza Nowa, Ciotusza Stara Zmieszane 17 15 12
Szkło, Papier, Tworzywa, Bio, Popiół 18 15 13
Odpady problematyczne 8   22
Majdan Sopocki Pierwszy, Majdan Sopocki Drugi Zmieszane 17 15 12
Szkło, Papier, Tworzywa, Bio, Popiół 18 16 13
Odpady problematyczne 8   23

MIEJSCOWOŚCI Rodzaj odpadu II półrocze 2020
VII VIII IX X XI XII
Susiec Zmieszane 8 5 16 14 12 9
Szkło, Papier, Tworzywa, Bio, Popiół 8 5 2 14 12 9
Odpady problematyczne     2   3  
Grabowica, Nowiny, Oseredek, Łasochy Zmieszane 8 5 16 14 12 9
Szkło, Papier, Tworzywa, Bio, Popiół 8 5 2 14 12 9
Odpady problematyczne     2   4  
Huta Szumy, Rybnica, Paary, Wólka Łosiniecka Zmieszane 9 6 17 15 12 10
Szkło, Papier, Tworzywa, Bio, Popiół 9 6 3 15 13 10
Odpady problematyczne     3   5  
Łosiniec, Maziły, Zawadki, Kunki Zmieszane 9 6 17 15 13 10
Szkło, Papier, Tworzywa, Bio, Popiół 9 6 3 15 13 10
Odpady problematyczne     5   6  
Łuszczacz, Róża, Ciotusza Nowa, Ciotusza Stara Zmieszane 10 7 18 16 13 11
Szkło, Papier, Tworzywa, Bio, Popiół 10 7 18 16 14 11
Odpady problematyczne     5   6  
Majdan Sopocki Pierwszy, Majdan Sopocki Drugi Zmieszane 10 7 18 16 13 11
Szkło, Papier, Tworzywa, Bio, Popiół 10 7 4 16 14 11
Odpady problematyczne     5   6  

Prosimy o wystawianie worków oraz pojemników przed posesję w dniu odbioru do godziny 7:00.

Odbiór odpadów problematycznych (odpady wielkogabarytowe, sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, akumulatory, opony, odpady budowlane, przeterminowane leki, chemikalia) w miesiącach zaznaczonych na szaro. Odpady problematyczne powinny być przygotowane do transportu – w sposób umożliwiający załadunek ręczny (przedmioty drobne w workach lub innych pojemnikach, papa powiązana).

Prosimy nie wrzucać popiołów do pojemników. Worki na popiół dostępne u obsługi.