Get Adobe Flash player

Jubileusz 100-lecia urodzin Pani Anny Pyc


tytuł tytuł tytuł tytuł

Dnia 18 lutego 2017 r. odbyła się niecodzienna uroczystość. Pani Anna Pyc – mieszkanka Majdanu Sopockiego Drugiego obchodziła 100 – lecie urodzin.

Więcej…

Bezzwrotna dotacja i wsparcie pomostowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej


Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny ogłosiła nabór formularzy do projektu: „Droga do sukcesu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości.
Projekt skierowany jest do osób niepracujących w wieku 30 lat i więcej.
Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej wynosi 23 tys. zł plus dodatkowo wsparcie finansowe pomostowe: 700 zł miesięcznie przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej.
Szczegółowe kryteria oraz dokumenty do pobrania: http://www.fundacja.lublin.pl/droga-do-sukcesu/
Formularze rekrutacyjne przyjmowane będą od 21 do 28 lutego 2017 roku w godzinach 9:00 - 13:00 w Biurze Lokalnym w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 80, pok. 2, tel. kontaktowy: 84 664 10 27.

Uroczystość Patriotyczno-Religijna upamiętniająca 74-tą rocznicę Bitwy pod Różą


img 2516 copy

Więcej...

Echa z I Zimowego Rajdu Pieszego Szlakiem Szumów 


img 1354 1

W dniu 20 stycznia 2017 r. odbył się I Zimowy Rajd Pieszy Szlakiem Szumów.

Więcej informacji...

Wieczór Kolęd 6.01.2017 r. w sali GOK w Suścu


img 1635 copy

W dniu 6 stycznia 2017 r. wieczorem w sali głównej Gminnego Ośrodka Kultury w Suścu odbył się Wieczór Kolęd.  Więcej...