Get Adobe Flash player

Dożynki Gminno-Parafialne w Łuszczaczu


 img 5958 1 t1

W dniu 23.08.2015 r. odbyły się Dożynki Gminno-Parafialne w Łuszczaczu.

Więcej informacji...

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza nabór na premie dla młodych rolników


Od 20 sierpnia do 2 września 2015 roku będzie można składać wnioski o przyznanie wsparcia w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników" finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
   Wnioski o przyznanie pomocy można składać osobiście lub przez upoważnioną osobę, listem poleconym lub pocztą kurierską do kierownika biura powiatowego Agencji, właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa.
   O premie może się starać osoba, która:

  • ma nie więcej niż 40 lat,
  • posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
  • po raz pierwszy rozpoczyna prowadzenie gospodarstwa rolnego jako kierujący gospodarstwem, co oznacza, że do dnia złożenia wniosku nie prowadziła gospodarstwa rolnego jako kierujący, stała się właścicielem lub objęła w posiadanie gospodarstwo rolne przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy, lecz nie wcześniej niż na 12 miesięcy przed jego złożeniem.

   Premia w wysokości 100 tys. złotych będzie wypłacana w dwóch ratach:
I - w wysokości 80% - po spełnieniu przez beneficjenta, w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy, warunków z zastrzeżeniem których została wydana ww. decyzja;
II - w wysokości 20% - po realizacji biznesplanu.
   Więcej informacji oraz dokumenty aplikacyjne można znaleźć pod adresami:
http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/stawiamy-na-mlodych-wkrotce-arimr-oglosi-termin-przyjmowania-wnioskow-o-przyznanie-premii-z-pr.html
http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/premie-dla-mlodych-rolnikow.html

konsultacje

XIV Transgraniczny Festiwal Piosenki o Roztoczu


img 4515 t2

   26 lipca 2015 roku na długo zapadnie w pamięci mieszkańców, turystów i gości, a to za sprawą XIV Transgranicznego Festiwalu Pieśni o Roztoczu – największego i najważniejszego wydarzenia w Gminie Susiec.

   Więcej informacji na stronie Gminnego Ośrodka Kultury w Suścu

Susiec ma Klub Orange


   Informujemy, że LKS „SZUMY" w Suścu przeszedł pozytywnie proces rekrutacji i dostał się do programu Kluby Sportowe Orange. Podczas drugiego naboru, do programu zgłosiło się aż 1121 klubów z całej Polski. Wymogi formalne spełniło 435 sportowych inicjatyw, z których jury wybrało najciekawsze i najbardziej odpowiadające założeniom programu. Celem przedsięwzięcia jest zachęcenie dzieci i młodzieży z małych i dużych miejscowości w całej Polsce do aktywności fizycznej poprzez udział w bezpłatnym programie wsparcia pięciu dyscyplin sportowych: piłki ręcznej, siatkówki, koszykówki, piłki nożnej oraz lekkoatletyki – tak, aby każdy mógł uprawiać dyscyplinę, która najbardziej odpowiada jego zainteresowaniom.

   Orange pomaga w tworzeniu klubów w nowych miejscach lub ułatwia rozwój już istniejących. Program zapewnia oprócz sprzętu i strojów sportowych także wsparcie technologicznie w postaci tabletów i Internetu, dzięki czemu Klub będzie mógł korzystać ze specjalnie przygotowanej platformy internetowej, zawierającej programy szkoleniowe oraz treningi. Platforma jest interaktywnym centrum edukacji sportowej oraz miejscem rywalizacji międzyklubowej. Doświadczenie zdobyte w Klubach Sportowych Orange pomoże młodym ludziom osiągnąć życiowy sukces a właściwe podejście do sportu pomoże ukształtować nie tylko przyszłych mistrzów ale również ułatwi integrację młodzieży, trenerów, rodziców oraz całej społeczności lokalnej.

   Więcej informacji z przebiegu projektu niebawem.

 logo20kluby20orange