• 1.jpg
  • 11.jpg
  • 14.jpg
  • 17.jpg
  • 19.jpg
  • 22.jpg
  • 24.jpg
  • 30.jpg

Wykaz nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Susiec przeznaczonych do zbycia


Wykaz nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Susiec przeznaczonych do zbycia

Książka dla Malucha

2019 ksiazka dla malucha

Informacja dla producentów tytoniu i hodowców świń


Wójt Gminy Susiec informuje wszystkich producentów tytoniu (dotyczy firmy LUXOR) oraz producentów świń, którzy w latach 2014-2017 nie otrzymali zapłaty z powodu upadłości, restrukturyzacji lub likwidacji podmiotu skupującego o możliwości złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Wnioski należy składać od 01 do 14 sierpnia 2019 r. do Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszania albo siedzibę producenta rolnego. Do złożenia wniosku niezbędne będą niezapłacone faktury.

Wnioski dostępne są na stronie internetowej ARiMR https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/wnioski-o-pomoc-dla-producentow-tytoniu-oraz-producentow-swin-ktorzy-nie-otrzymali-zaplaty-o.html

Informacja o załatwianiu spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej


Informuje się, że w dniach od 4 sierpnia do 17 sierpnia 2015 roku wszystkie sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej tj.

Więcej…

Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie


Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Ministra Środowiska i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie Programu priorytetowego pt.: „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”, Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyjął jego założenia do realizacji w latach 2019–2023. Szczegółowe terminy, tryb składania i rozpatrywania wniosków określone zostaną w ogłoszeniu o naborze, które zamieszczone zostanie na stronie internetowej właściwego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej.

Dofinansowanie udzielane będzie, w ramach pomocy de minimis, na realizację przedsięwzięć skutkujących poprawą jakości środowiska, co zostanie potwierdzone opinią właściwej miejscowo Okręgowej Stacji Chemiczno–Rolniczej (OSCh-R).

Beneficjentem końcowym Programu są posiadacze użytków rolnych o powierzchni nieprzekraczającej 75 ha.

Więcej…

Więcej artykułów…