• 1.jpg
  • 11.jpg
  • 14.jpg
  • 17.jpg
  • 19.jpg
  • 22.jpg
  • 24.jpg
  • 30.jpg

Remont połączony z modernizacją budynku świetlicy w miejscowości Łosiniec


Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Nad Olszanką”realizuje projekt pn. „Remont połączony z modernizacją budynku świetlicy w miejscowości Łosiniec”.

Więcej…

Informacja o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędników wyborczych na terenie działalności Delegatury KBW w Zamościu


Z dniem 19 lutego 2018 r., weszła w życie uchwała Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych. W związku z powyższym Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Zamościu informuję o zasadach naboru kandydatów na urzędników wyborczych na terenie Miasta Zamość, Powiatu Biłgorajskiego, Powiatu Hrubieszowskiego, Powiatu Tomaszowskiego oraz Powiatu Zamojskiego.

Informacja o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędników wyborczych na terenie działalności Delegatury KBW w Zamościu

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych

Wyciąg z Kodeksu Wyborczego dotyczący Korpusu Urzędników Wyborczych

Wzór zgłoszenia kandydata na urzędnika wyborczego

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego na 2018 rok


Urząd Gminy Susiec ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego postępowania dotyczącego wyboru najlepszej oferty na realizację w 2018r. zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu, oferta Ludowy Klub Sportowy „LKS SZUMY” w Suścu 22-672 Susiec, ul. Spółdzielcza 5, spełnia stawiane wymagania.

Ogłoszenie ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie działek z mienia Gminy Susiec


Wójt Gminy Susiec ogłasza ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niżej wymienionych gruntów z mienia Gminy.

Ogłoszenie o przetargu

Regulamin przetargu

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego na 2018 rok


Wójt Gminy Susiec ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego na 2018 rok.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Wzór oferty

Więcej artykułów…