• 1.jpg
  • 11.jpg
  • 14.jpg
  • 17.jpg
  • 19.jpg
  • 22.jpg
  • 24.jpg
  • 30.jpg

Ogłoszenie ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie działek z mienia Gminy Susiec


Wójt Gminy Susiec ogłasza ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niżej wymienionych gruntów z mienia Gminy.

Ogłoszenie o przetargu

Regulamin przetargu

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego na 2018 rok


Wójt Gminy Susiec ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego na 2018 rok.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Wzór oferty

Informacja o wynikach konkursu ofert na dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Susiec


Informacja o wyniku konkursu

Protokół z posiedzenia dotyczącego rozstrzygnięcia konkursu

Wykaz nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Susiec przeznaczonych do zbycia


Wykaz nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Susiec przeznaczonych do zbycia

Ogłoszenie konkursu ofert na dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Susiec


Wójt Gminy Susiec ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania gminy pn.: „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Susiec do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego oraz Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tomaszowie Lubelskim adres: ul. J. Słowackiego 7B, 22-600 Tomaszów Lubelski w roku 2018.”

Ogłoszenie o konkursie

Umowa o realizację zadania publicznego

Więcej artykułów…