• 1.jpg
  • 11.jpg
  • 14.jpg
  • 17.jpg
  • 19.jpg
  • 22.jpg
  • 24.jpg
  • 30.jpg

Ogłoszenie ustnego przetargu ograniczonego oraz przetargu nieograniczonego na sprzedaż gruntów z mienia Gminy Susiec


Ogłoszenie o przetargu

Regulamin przetargu