• 1.jpg
  • 11.jpg
  • 14.jpg
  • 17.jpg
  • 19.jpg
  • 22.jpg
  • 24.jpg
  • 30.jpg

Inwestycje zrealizowane

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rybnica – IV etap


• Zakres rzeczowy:
W ramach projektu wykonano:
-1882 km sieci grawitacyjnej,
- 0,407 km rurociągu tłocznego,
- 0,368 km przyłączy kanalizacyjnych,
- 2 kpl.. przepompowni ścieków
- 2 kpl. części elektrycznej pompowni ścieków
Rok realizacji: 2015
Wartość zadania:636 367,89 zł
Wartość dofinansowania: 374 441,18 zł
Program, z którego pozyskano środki: Operacja wykonana w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013

Budowa (organizacja) placu zabaw dla oddziałów przedszkolnych w m. Susiec, Majdan Sopocki Pierwszy i Łosiniec

• Zakres rzeczowy:
W ramach projektu wykonano trzy place zabaw z bezpieczną nawierzchnią
• Rok realizacji: 2015
• Wartość zadania:176 420,97 zł
• Wartość dofinansowania: 176 420,97 zł
• Program, z którego pozyskano środki: Europejski Fundusz Społeczny POKL 2007-2013, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1.Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej

Budowa siłowni zewnętrznej w Suścu


• Zakres rzeczowy:
Urządzenia: Wyciąg i krzesło, Prasa nożna i Orbitrek, Twister i Stepper
• Rok realizacji: 2014/2015
• Wartość zadania:19 999,80 zł
• Wartość dofinansowania: 12 990,11 zł
• Program, z którego pozyskano środki: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"

Usługi Edukacyjne w ramach projektu – „Na nas nie ma mocnych”


• Zakres rzeczowy:
Prowadzenie zajęć dokształcających w Szkole Podstawowej w Łosińcu, Zespole Szkół w Majdanie Sopockim Pierwszym i Zespole Szkół Publicznych w Suścu
• Rok realizacji: 2014
• Wartość zadania:120 998,00 zł
• Wartość dofinansowania: 120 998,00 zł
• Program, z którego pozyskano środki: Europejski Fundusz Społeczny POKL 2007-2013, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1.Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rybnica – III etap


• Zakres rzeczowy:
W ramach projektu wykonano:
-1,667 km sieci grawitacyjnej,
- 0,690 km rurociągu tłocznego,
-0,222km przyłączy kanalizacyjnych,
- 3 szt. przepompowni ścieków
• Rok realizacji: 2014
• Wartość zadania:553 370,62 zł
• Wartość dofinansowania: 330 631,29 zł
• Program, z którego pozyskano środki: Operacja wykonana w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013.