Pismo Ministra Rolnictwa w sprawie suszy


Poniżej przedstawiamy odpowiedź Ministra Rolnictwa na pismo Przewodniczącego Rady Gminy Susiec w sprawie suszy. 

Odpowiedź na pismo w sprawie suszy