Budowa wiat grillowych, obiektów małej architektury ogrodowej w miejscowościach: Maziły, Zawadki, Łuszczacz, Ciotusza Nowa i Paary


logo ue leader lgd prow

Ludowy Klub Sportowy "LKS SZUMY" w Suścu informuje, że realizuje projekt pn. „Budowa wiat grillowych, obiektów małej architektury ogrodowej w miejscowościach: Maziły, Zawadki, Łuszczacz, Ciotusza Nowa i Paary”

Projekt dofinansowany za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Roztocze Tomaszowskie, w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem projektu jest realizacja działań sprzyjających rozwojowi turystyki poza sezonem letnim obejmująca rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę miejsc postojowych (wiat wraz z obiektami małej architektury ogrodowej) w miejscowościach Maziły, Zawadki, Łuszczacz, Ciotusza Nowa, Paary.

Umowa nr 5/8/2018/G z dnia 6.12.2018
Termin realizacji projektu: do 30.06.2019r.
Wartość projektu: 30 000,00zł
Kwota dofinansowania: 30 000,00zł