Przekazanie sprzętu dla OSP


W dniu 11 października 2018r. w Muzeum Pożarnictwa w Oseredku odbyło się uroczyste przekazanie jednostkom OSP sprzętu ratującego zdrowie i życie ludzkie.
Łączna wartość przekazanego sprzętu, w skład którego weszły 2 zestawy defibrylatorów AED z kompletem elektrod, zestaw ratownictwa technicznego: rozpieracz ramieniowy, pilarka do drewna, 3 szt. latarek akumulatorowych wyniosła 37 920,00 zł.

Na mocy podpisanych umów darowizny przekazano jednostkom OSP Oseredek defibrylator szt. 1 oraz zestaw ratownictwa technicznego: rozpieracz ramieniowy dla jednostki OSP Majdan Sopocki defibrylator, jednostki te włączone są w struktury KSRG. Kolejny sprzęt tj. pilarka do drewna przekazano jednostce OSP Paary oraz latarki akumulatorowe, które zostały przekazane jednostce OSP Kunki.
W uroczystym przekazaniu sprzętu udział wzięli: Wójt Gminy Susiec, Przedstawiciele Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Suścu oraz Prezesi z jednostek, które otrzymały sprzęt.

Zadanie było realizowane w 99% ze środków Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa (Program I Priorytet IIIB) oraz w 1% ze środków budżetu gminy.

Zgodnie w wymogami umowy dotyczącej powierzenia Gminie Susiec realizacji zadań z Funduszu Sprawiedliwości sprzęt został opatrzony logami Funduszu Sprawiedliwości i Ministerstwa Sprawiedliwości oraz oznaczony klauzulą „ Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości .”