• 1.jpg
  • 11.jpg
  • 14.jpg
  • 17.jpg
  • 19.jpg
  • 22.jpg
  • 24.jpg
  • 30.jpg

Akademia Orange dla bibliotek


Biblioteka Publiczna w Suścu już drugi rok z rzędu korzysta ze wsparcia finansowego Fundacji Orange w ramach programu „Akademia Orange dla bibliotek”.

Celem Programu jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania tak, by gminne biblioteki publiczne stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi.

Priorytetem tego programu jest bezpłatny dostęp do Internetu z którego bez ograniczeń korzystają zainteresowani czytelnicy.

Wiosna w WTZ


Przełom maja i czerwca w grabowickich WTZ-ach obfitował w wiele wydarzeń. 27 maja odbyło się spotkanie z okazji Dnia Matki, na które przybyli rodzice i prawni opiekunowie uczestników. Miła atmosfera udzieliła się wszystkim, co dobrze rokuje na dalszą współpracę placówki ze środowiskiem lokalnym, zwłaszcza że Warsztaty Terapii Zajęciowej mogą pochwalić się coraz większymi sukcesami.

 

Na uwagę zasługuje tu Marta Kryłowicz, która „zbiera laury” w różnych konkursach plastycznych i sportowych, m.in. zajęła I miejsce w konkursie plastycznym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną w Tomaszowie Lub oraz w Integracyjnym Konkursie Twórczości Plastycznej organizowanym przez Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Tomaszowie Lub. Wyróżnienia we wspomnianych konkursach otrzymali również Wiktor Skib a i Urszula Dzida. Nad całością czuwała Instruktor Terapii Zajęciowej pracowni plastycznej – Justyna Oliginiewicz.

Kolejnym sukcesem jest zajęcie III miejsca przez Rafała Paszkiewicza w ogólnopolskim konkursie „Człowiek – Ziemia – Kosmos” organizowanym przez Wspólnotę Gdańską w kategorii animacja komputerowa. Nagrodzona praca powstała w pracowni multimedialno – poligraficznej, pod opieką instruktora Piotra Szelewicza.

Ciekawym przedsięwzięciem jest widowisko kabaretowe, przygotowywane na Przegląd Twórczości Scenicznej w Muratynie, które mieli okazję zobaczyć obecni na spotkaniu w Dniu Matki. Pomysłodawcami i realizatorami widowiska są Monika Borowicz – Gaj – pracownik socjalny i Barbara Kudlicka – psycholog. Całość domyka udział w festynie sportowo - rekreacyjnym w Tomaszowie Lub., gdzie „posypał się grad” medali.

 

wtz

Dzień dziecka w Ciotuszy Nowej


W sobotnie popołudnie 4 czerwca zostałem zaproszony do Ciotuszy Nowej na piękną uroczystość zorganizowaną z okazji dnia dziecka. W imprezie organizowanej zarówno w świetlicy wiejskiej gdzie odbyła się główna część uroczystości jak również na placu obok budynku dla dzieci i rodziców przygotowano szereg atrakcji takich jak: przejażdżki konne, konkursy sprawnościowe, pieczenie kiełbasek na ognisku i zabawa taneczna. W święcie tym wzięły udział, dzieci zarówno z Ciotuszy Nowej jak i z Ciotuszy Starej. Głównym organizatorem kolejnej już imprezy, która była wielkim wydarzeniem dla tej miejscowości była Renata Piz sołtys z Ciotuszy Nowej.

Po wielu latach stagnacji i marazmu dzięki jej ogromnej pracy i zaangażowaniu wieś na nowo ożyła. Wykonano wiele prac społecznych związanych z remontem budynku świetlicy oraz jej najbliższego otoczenia. Uroczystości organizowane w tej miejscowości, w których uczestniczą niemal wszyscy mieszkańcy od dzieci do seniorów wspaniale integrują całą społeczność. Cieszy to, że podobnie jak 50 lat temu wszyscy potrafią się wspólnie bawić a na uwagę zasługuje fakt, że do dobrej zabawy nie są potrzebne mocne trunki.

Można z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że Renata Piz jest w dzisiejszym świecie jak meteor, który zabłysnął na niebie rozświetlając mroki naszej codzienności. Jej praca i działalność społeczna stanowi doskonały wzór dla innych sołtysów, radnych i działaczy społecznych. Cieszy się ogromnym zaufaniem nawet wśród najstarszych mieszkańców swojej wsi a jednocześnie dając osobisty przykład niejednokrotnie w pracach typowo męskich potrafi zachęcić do pracy innych. A, że jest kobietą wyjątkowo piękną to trudno jest nam mężczyznom czegokolwiek jej odmówić. Jest osobą odpowiedzialną, mądrą, potrafiącą krytycznie myśleć i mającą wizję rozwoju miejscowości. Nie licząc na „cud” nie żąda zbyt wiele od innych dając jednocześnie od siebie bardzo dużo. Oby tylko „dobrzy” ludzie, którzy sami niczego w życiu nie dokonali, kierując się prymitywnymi instynktami nie doprowadzili do tego, że jak meteor Pani sołtys szybko zgaśnie. Warto, więc docenić to, co mamy dobrego i wartościowego, wyrazić wdzięczność za Jej pracę i trud, ponieważ jestem przekonany, że druga „gwiazda” już nam nie zaświeci.

Franciszek Kawa

Święto Sportu w Wólce Łosinieckiej


Wakacyjny czas i słoneczna pogoda sprzyja organizowaniu imprez na świeżym powietrzu, o czym 17 lipca mogli przekonać się mieszkańcy Wólki Łosinieckiej i okolic. Wczesnym popołudniem, plac przy Wiejskim Centrum Kultury i Sportu w Wólce Łosinieckiej zapełnił się sportowcami i kibicami – nie tylko dziećmi i młodzieżą, ale także osobami starszymi. A wszystko za sprawą strażaków z miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy zorganizowali w tym dniu Święto Sportu. Nad całym przedsięwzięciem czuwali druhowie: Marian Krawiec, Piotr Hałasa, Wiesław Przytuła. Sędzią głównym zawodów był dyrektor SP w Łosińcu – Marian Mandziuk. Nad prawidłowym przebiegiem rozgrywek nadzór sprawowała komisja sędziowska w składzie: Maria Krawiec i Renata Hałasa. W ramach imprezy przeprowadzono wiele konkurencji, tj.: rozgrywki piłki nożnej, piłki siatkowej, tenisa stołowego, bieg na rolkach, bieg w workach oraz toczenie piłki. Cieszyły się one dużym zainteresowaniem; we wszystkich konkurencjach wzięło udział 72 zawodników w różnym wieku. Oprócz uczestników z Wólki Łosinieckiej, strażacy gościli także sportowców z Łosińca, Kunek, Suśca, Ciotuszy Nowej, Maził i Zawadek. Nie zabrakło także turystów, którzy akurat w tym czasie wypoczywali w okolicznych miejscowościach. Na pochwałę zasługuje bardzo kulturalna sportowa rywalizacja wszystkich uczestników imprezy. A wyniki współzawodnictwa przedstawiają się następująco:

Więcej…

Inwestycje z dofinansowaniem unijnym


Gmina Susiec – tak jak wiele gmin – podejmuje ciągłe starania o pozyskanie funduszy unijnych na wsparcie gminnych inwestycji. W latach obowiązywania programów, tj. 2007–2013 praktycznie można korzystać z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego (w skrócie nazywanym RPO WL) oraz z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (w skrócie nazywanym PROW). Jest to program finansowany przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jednym z najbardziej popularnych działań jest „Odnowa i rozwój wsi”, którego celem jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi, promowanie obszarów wiejskich oraz wpływanie na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej tych obszarów. W tym programie maksymalna wysokość pomocy dla jednej miejscowości nie może przekroczyć kwoty 0,5 mln zł w okresie jego realizacji.

Więcej…