• 1.jpg
  • 11.jpg
  • 14.jpg
  • 17.jpg
  • 19.jpg
  • 22.jpg
  • 24.jpg
  • 30.jpg

Informacja w sprawie odbioru odpadów problematycznych na terenie Gminy Susiec


eclerFirma ECLER informuje wszystkich mieszkańców Gminy Susiec, że od miesiąca czerwca zostaje wznowiony odbiór odpadów problematycznych zgodnie z harmonogramem.

Zgłaszanie szkód spowodowanych przez deszcz nawalny i grad


W związku z wystąpieniem w dniach 03.06.2020 roku na terenie gminy Susiec w miejscowości Grabowica niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w postaci deszczu nawalnego oraz gradu, informuję, że komisja powołana Zarządzeniem Nr 282 Wojewody Lubelskiego z dnia 14 sierpnia 2019 roku przystępuje do szacowania strat.

Rolnicy, w których gospodarstwach wystąpiły szkody w uprawach spowodowane przez deszcz nawalny oraz grad, mogą zgłaszać szkody.
Zgłoszenia należy dokonać na aktualnych formularzach Oświadczenia, dostępnych w Urzędzie Gminy Susiec oraz w BIP na stronie internetowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie i Gminy Susiec.
Straty w gospodarstwach rolnych spowodowane przez deszcz nawalny oraz grad, mogą być zgłaszane przez właścicieli gospodarstw w terminie do 10 czerwca 2020 roku w Urzędzie Gminy Susiec, ul. Tomaszowska 2, 22-672 Susiec (pok. nr 7) w godzinach pracy Urzędu.

Do pobrania:

Wniosek o oszacowanie strat

Oświadczenie o wielkości produkcji zwierzęcej w gospodarstwie oraz ewentualnych upadkach zwierząt

Lubelska e-spiżarnia


espizarnia logoLubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli uruchamia na swojej stronie internetowej Lubelską e-spiżarnię.

Więcej…

Zdalna Szkoła


IMG 4883Gmina Susiec w ramach projektu „Zdalna Szkoła” pozyskała grant w wysokości 60 000 zł na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów.
Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze kraju stanu epidemii. Laptopy i tablety zakupione w ramach projektu umożliwią dzieciom kontynuowanie realizacji podstawy programowej w warunkach domowych.

Więcej…

Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu


Usuwamy azbest bezpłatnie

Więcej…