• 1.jpg
  • 11.jpg
  • 14.jpg
  • 17.jpg
  • 19.jpg
  • 22.jpg
  • 24.jpg
  • 30.jpg

Zgłaszanie szkód spowodowanych przez suszę


W związku z ogłoszeniem przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach Monitoringu Suszy Rolniczej informuję, że z dniem 01 sierpnia 2019 roku, gmina Susiec została uwzględniona jako gmina dotknięta suszą.


Zgodnie z powyższym, suszą na terenie gminy Susiec dotknięte zostały następujące gatunki roślin uprawnych: zboża jare, kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę, tytoń, warzywa gruntowe, krzewy owocowe i rośliny strączkowe.


Rolnicy, w których gospodarstwach wystąpiły szkody spowodowane przez suszę w w/w uprawach, mogą zgłaszać szkody.
Zgłoszenia należy dokonać na aktualnych formularzach Oświadczenia, dostępnych w Urzędzie Gminy Susiec oraz w BIP Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie i na stronie internetowej Gminy Susiec.
Straty w gospodarstwach rolnych spowodowane przez suszę, mogą być zgłaszane przez właścicieli gospodarstw w terminie do 12 sierpnia 2019 roku w Urzędzie Gminy Susiec, ul. Tomaszowska 2, 22-672 Susiec (pok. nr 7) w godzinach pracy Urzędu.

Formularz oświadczenia

Afrykański pomór świń na terenie powiatu tomaszowskiego


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tomaszowie Lubelskim wydał rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu tomaszowskiego.

Więcej…

Komunikaty o stwierdzeniu przydatności wody do spożycia z wodociągów Susiec i Grabowica


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Lubelskim wydał komunikaty o  przydatności wody do spożycia z wodociągów zaopatrujących miejscowości Susiec, Oseredek i Rybnica oraz Grabowica, Majdan Sopocki Pierwszy, Majdan Sopocki Drugi i Nowiny.

 

XVIII Transgraniczny Festiwal Pieśni o Roztoczu


2019 festiwal

 

 

Zapraszamy na XVIII Transgraniczny Festiwal Pieśni o Roztoczu

Park przy stacji PKP w Suścu

27-28 lipca 2019 r.

 

 

 

 

 

 

 

Więcej…

Komunikaty o stwierdzeniu warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągów Susiec i Grabowica


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Lubelskim wydał komunikaty o warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągów zaopatrujących miejscowości Susiec, Oseredek i Rybnica oraz Grabowica, Majdan Sopocki Pierwszy, Majdan Sopocki Drugi i Nowiny.

 

Komunikat o stwierdzeniu warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Susiec

Komunikat o stwierdzeniu warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Grabowica