logo ue leader lgd prow

„Zawsze Razem” Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Miejscowości Łuszczacz i Róża, informuje, że realizuje projekt pn. „Budowa roztoczańskiego przystanku rowerowego w Suścu”.

Projekt dofinansowany za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Roztocze Tomaszowskie, w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności turystycznej LGD poprzez rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej obejmujący budowę Roztoczańskiego Przystanku Rowerowego w Suścu.

Umowa nr 3/5/2020/G z dnia 16 lutego 2021 roku
Termin realizacji projektu: do 30.09.2021r.
Wartość projektu: 50 000,00zł
Kwota dofinansowania: 50 000,00zł