• 1.jpg
  • 11.jpg
  • 14.jpg
  • 17.jpg
  • 19.jpg
  • 22.jpg
  • 24.jpg
  • 30.jpg

Uroczystość patriotyczno-religijna w Róży


IMG 1428

9 czerwca 2019 r. w miejscowości Róża odbyły się uroczystości patriotyczno – religijne upamiętniające 76-tą rocznicę bitwy pod Różą i Łuszczacza w czasie II Wojny Światowej.

Dziękuję Proboszczowi Parafii w Krasnobrodzie ks. Prałatowi dr Eugeniuszowi Derdziukowi za odprawienie Mszy Świętej, a mieszkańcom i przybyłym gościom za wspólną modlitwę.
Słowa uznania kieruję do Orkiestry Dętej z Łosińca pod batutą Janusza Kiecany, dziękując za oprawę całej uroczystości, której nadaliście szczególną rangę.
Dziękuję również młodzieży pod kierownictwem Dyrektor Szkoły Niepublicznej w Łuszczaczu Teresy Puchacz za przygotowanie części artystycznej, a 29.DH „Bursztynowy Szlak” za trzymanie warty przy pomniku.
Podziękowania kieruję także w stronę pocztów sztandarowych, które licznie w tym miejscu się zgromadziły.
Dziękuję również Kołu Gospodyń Wiejskich „Sąsiadki”, strażakom i wszystkim, którzy pomogli w organizacji tej uroczystości.

Delegacje składające wieńce:
- Gmina Susiec,
- Radni Rady Powiatu Tomaszowskiego,
- Nadleśnictwo Zwierzyniec,
- Nadleśnictwo Tomaszów,
- Nadleśnictwo Józefów,
- w imieniu Pani Poseł RP Agaty Borowiec,
- w imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego Pana Jarosława Stawiarskiego,
- w imieniu wnuczek p. płk Franciszka Bartłomowicza ps. Grzmot: 1. prof. dr Barbary Bartłomowicz – Oesch; 2. Aliny Bartłomowicz – Tuledowicz; 3. Anny Bartłomowicz; 4. Ewy Kaweckiej wieniec złożyła Maria Bartłomowicz – Krystyniecka z mężem,
- Ogólnopolski Związek Żołnierzy Batalionów Chłopskich Zarząd Okręgowy Zamość,
- OSP Róża,
- Zespół Szkół Publicznych w Suścu,
- Polski Związek Byłych Więźniów politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych Koło Gminne w Aleksandrowie,
- Związek Kombatantów RP i BWP Koło Gminne Susiec,
- Stowarzyszenie „Zawsze Razem” i Niepubliczna szkoła Podstawowa w Łuszczaczu,
- Przedstawiciele Służb Mundurowych Powiatu Tomaszowskiego,
- Ogólnopolski Związek Żołnierzy Batalionów Chłopskich Koło Gminne Krynice,
- Stowarzyszenie Spadkobierców Kombatantów II Wojny Światowej w Horyńcu Zdroju Okręg Roztoczański,
- Związek Żołnierzy Armii Krajowej w Krasnobrodzie,
- Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Armii Kraków w Łosińcu,
- Delegacja Szkoły Podstawowej w Grabowicy,
- Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Majdanie Sopockim Pierwszym/
- znicz złożyło Stowarzyszenie Dzieci Zamojszczyzny Zarząd w Biłgoraju

GALERIA ZDJĘĆ