• 1.jpg
  • 11.jpg
  • 14.jpg
  • 17.jpg
  • 19.jpg
  • 22.jpg
  • 24.jpg
  • 30.jpg

Rekrutacja do projektu „Komputerowy zawrót głowy”


logo KZG

 Gmina Susiec ogłasza rekrutację do projektu pn. „Komputerowy zawrót głowy”, realizowanym na terenie Gminy Susiec w ramach Działania 3.1 „Działanie szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt „Komputerowy zawrót głowy” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na podstawie umowy nr 9/3/2018 z dnia 28 września 2018 r.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.10.2018r. do 31.03.2019 r.
W ramach projektu szkoleniami informatycznymi objętych zostanie 30 osób zamieszkujących teren Gminy Susiec w wieku 34-64 lata.
Rekrutacja trwa do 30 listopada 2018 roku. Dokumenty należy składać w biurze projektu, mieszczącym się w budynku Urzędu Gminy Susiec przy ul. Tomaszowskiej 2,22-672 Susiec w dni robocze w godzinach 7:30-15:30.
Zapraszamy do udziału w projekcie!

Uczestnik projektu może zostać przeszkolony z następujących tematów:

„Działam w sieciach społecznościowych” przeznaczony jest dla wszystkich osób, które zainteresowane są działalnością w sieci w ramach różnych portali społecznościowych. Prezentowany moduł szkoleniowy poświęcony jest przygotowaniu odpowiedzialnego i przewidującego konsekwencje swoich działań użytkownika Internetu.  Dzięki tym materiałom każdy użytkownik pozna filozofię i sposób funkcjonowania sieci społecznościowych oraz wykorzystania ich w działalności na rzecz swojej społeczności lokalnej lub prywatnie. Ponadto, jako jednostka społeczeństwa informacyjnego nauczy się korzystać z podstawowych usług e-administracji dedykowanych wszystkim obywatelom takich, jak złożenie założenie konta ePUAP i profilu zaufanego.

„Moje finanse i transakcje w sieci” przeznaczony jest przede wszystkim dla osób, które chciałyby nauczyć się załatwiać skutecznie sprawy prywatne, biznesowe, finansowe i urzędowe za pośrednictwem Internetu. na szkoleniu dowiedzą się gdzie i jakie przydatne informacje, aplikacje i e-usługi mogą znaleźć w sieci, jak z nich bezpiecznie korzystać, jak regulować swoje rachunki bez konieczności odwiedzania placówki bankowej czy urzędu. W ramach nauki pozyskiwania informacji z sieci uczestnicy szkolenia zapoznają się z najpopularniejszymi portalami, dedykowanymi forami wymiany informacji biznesowych.  Ponadto nauczą się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego, rozliczeń podatkowych online (e-płatności i e-deklaracje), korzystać z elektronicznego konta bankowego, jak dokonywać e-płatności, robić zakupy, rezerwować podróże.

„Rodzic w Internecie” przeznaczony jest dla rodziców i prawnych opiekunów dzieci. Prezentowany moduł szkoleniowy poświęcony jest przygotowaniu rodzica do roli przewodnika dziecka w zakresie bezpiecznego i „mądrego” korzystania z sieci oraz adekwatnego reagowania na sytuacje zagrożenia. Dzięki tym materiałom każdy rodzic lub prawny opiekun pozna wartościowe i pochodzące z legalnych źródeł treści dla dziecka, dzięki którym będzie mógł pozytywnie sterować poszukiwaniami i rozwojem zainteresowań młodego pokolenia. Zrozumie jak zapewnić bezpieczeństwo dziecku w sieci (pozna jakie konsekwencje niesie ze sobą HATE, TROLLING, kradzież treści). Jako jednostka społeczeństwa informacyjnego nauczy się korzystać z podstawowych usług e-administracji dedykowanych rodzinom takich, jak złożenie wniosku Rodzina 500+, uzyskanie Karty Dużej Rodziny i wielu innych.

„Rolnik w sieci” przeznaczony jest przede wszystkim dla rolników, którzy na szkoleniu dowiedzą się gdzie i jakie przydatne informacje, aplikacje i e-usługi mogą znaleźć w sieci, jak z nich bezpiecznie korzystać, jak regulować swoje rachunki bez konieczności odwiedzania placówki bankowej czy urzędu. W ramach nauki pozyskiwania informacji z sieci uczestnicy szkolenia zapoznają się z najpopularniejszymi portalami rolniczymi, dedykowanymi forami wymiany informacji rolniczych oraz portalami meteorologicznymi. Ponadto nauczą się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego, Geoportalu (geoportal.gov.pl), rozliczeń podatkowych online (e-płatności i e-deklaracje), usług online dla ubezpieczonych w KRUS (portal eKRUS.gov.pl), usług Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (ksow.pl), ARiMR, ARR/ANR/ODR – docelowo KOWR oraz GIW/GIS/PIORIN/GIJHARS – docelowo PIBŻ.

Pliki do pobrania:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa
Formularz rekrutacyjny
Deklaracja uczestnictwa
Oświadczenie - obowiązek informacyjny
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Oświadczenie dot. niepełnosprawności (jeżeli dotyczy)