Segregacja odpadów


Opakowania z metalu, plastiku i wielomateriałowe - KOLOR ŻÓŁTY

 Wrzucać  Nie wrzucać

Zgniecione i odkręcone butelki PET
Butelki po chemii gospodarczej
Opakowania kartonowe (po mleku, sokach)
Opakowania metalowe i aluminiowe
Drobne metale, dezodoranty i inne kosmetyki w areozolu

Opakowania po lekach
Styropian
Zabawki, sprzęt AGD
Kubki po jogurtach, śmietanie margarynie itp, (wrzucać bez mycia do pojemnika lub czarnego worka)
Worki, woreczki, reklamówki (wrzucać do kosza lub czarnego worka)

Szkło bezbarwne - KOLOR BIAŁY

Szkło kolorowe - KOLOR ZIELONY
 Wrzucać  Nie wrzucać

Butelki szklane po napojach i słoiki(bez zawartości i nakrętek)
Szklane opakowania po kosmetykach

Ceramika, szkło stołowe, lustra, porcelana, kryształ, szyby samochodowe, szkło okienne, żarówki, świetlówki

Papier / Tektura - KOLOR NIEBIESKI

 Wrzucać  Nie wrzucać

Gazety i czasopisma
Gazetki reklamowe
Książki i zeszyty
Papier szkolny i biurowy
Torebki papierowe
Tektura
Papier pakowy

Zabrudzony i zatłuszczony papier
Kartony po mleku i napojach (wrzucać do worka żółtego)
Tapety, worki po cemencie, wapnie, gipsie

Odpady zielone - KOLOR BRĄZOWY

 Wrzucać  Nie wrzucać

Trawa
Liście

Ziemia
Kamienie

Popioły - KOLOR SZARY

 Wrzucać  Nie wrzucać

Zimne popioły

Inne odpady

Odpady prosimy oddawać bez zawartości. Butelki plastikowe oraz kartony oddawać zgniecione, żadne odpady segregowane (np. butelki plastikowe i szklane, opakowania metalowe itp) NIE wymagają mycia. Worki na popiół dostarczane będą zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem. Worki dostępne są bezpośrednio u obsługi.